Chapel

សហប្រតិ្តការរបស់​​ Chapel គឺត្រូវបានធើ្វឡើងជារៀងរាល់បីព្រឹកក្នុងមួយសបា្តណ៏ ​ហើយនឹងការធ្វើការបួងសួងនៅថែ្ថទី៤។​មហាវិទ្យាល័យសិស្សនឹងអ្នកមកទស្សនា​ នឹងត្រូវបាន​ធើ្វជាអ្នកថ្លែងសន្ទរកថា Chapel។